Kako promijeniti svjećice

Ako vozite benzinca vaš auto u motoru ima svjećice i zapravo ga pogone kontrolirane eksplozije.

Kao i sve ostalo u automobili i svjećice s vremenom stare i potrebno ih je promijeniti. Ali da bi ih se promijenilo prvo ih je potrebno pronaći. Naći ćete ih ispod plastičnog poklopca motora.

Kada skinete plastični poklopac motora vidjet ćete bobinu tj. nekoliko kabela od kojih se svaki spaja na jednu svjećicu. Sve to je potrebno odspojiti kako bi se moglo pristupiti svjećicama.

Od alata će vam trebati ključ za vađenje svjećica.

Ključevi za vađenje svjećica

Kada izvadite svjećicu trebat će vam alat za mjerenje zazora svjećice.

Alat za mjerenje zazora svjećice

Ako je zazor do oko .40 inča svjećica je dobra.

Dobra svjećica

No ako je zazor veći onda trebate novu svjećicu.

Loša svjećica

I kada idete kupovati svjećice nemojte se povesti pričama o nekim specijalnim svjećicama koje će vam smanjiti potrošnju. Jednostavno uzmite one kakve ste već imali u automobilu i one koje je preporučio proizvođač.