Parazitska struja – otkrijte što vam prazni akumulator

Ako vam se svakih nekoliko dana isprazni akumulator u pitanju je parazitska struja koja vam vuče struju akumulatora i dovodi ga u stanje da više ne može pokrenuti motor automobila ili duboko stanje ispražnjenosti. Najveća greška koju tada možete napraviti je poreknuti automobil putem kabela ili startera i onda se ići voziti kako bi nadopunili akumulator. Akumulator iz duboko ispražnjenog stanja može napuniti jedino punjač akumulator.

Prije svega trebate otkriti što vam prazni akumulator. Za dijagnostiku vam je dovoljan ispitivač koji na drugom kraju ima tzv. “krokodilska” kliješta-stezaljka. Jednako kao u slučaju kada želite pronaći kratki spoj.

Mjerenje parazitske struje akumulatora
Mjerenje parazitske struje

Kliješta ispitivača zakačite za kabel koji ste upravo odspojili s akumulatora, a drugi kraj ispitivača povežite s negativnim tj. minus polom akumulatora. Ako svjetlo na ispitivaču svijetli značit da vam nešto vuče struju iz akumulatora. Međutim, kod novijih automobila uvijek nešto vuče struju i ova metoda nije toliko pouzdana.

Za drugu metodu trebat će vam 1O Ohm i 10W otpornik kojeg ste povezali s žicom koja na oba kraja ima krokodilj stezaljke. Jednu stezaljku spojite na negativan tj. minus pol akumulatora, a drugu na odpojeni kabel.

Spajanje otpornika na akumulator
Spajanje otpornika

Nakon toga uzmite voltmetar te ga spojite na oba kraja otpornika. Ako voltmetar pokazuje cca 35 mV to je očekivana vrijednost novijih automobila. Svakako prije mjerenja provjerite koje su očekivane vrijednosti za vaš automobil. Ali ako vrijednost pokazuje nekoliko volti npr. 3,6V onda znate da vam nešto opasnu vuče struju i trebate otkriti što.

Nakon toga otvorite kutiju s osiguračima i počnite ih vaditi jedan po jedan. Kada vrijednost na voltmetru padne na mV pronašli ste uzrok pražnjenju akumulatora.

Spajanje voltmetra na akumulator
Spajanje voltmetra na kabel otpornika